Acrylic Paintings 2020-2021
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic ink on translucent Yupo
Keep XIII
2021
acrylic ink on translucent Yupo
25" x 38"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic ink on translucent Yupo
Keep XI
2021
acrylic ink on translucent Yupo
25" x 38"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic ink on translucent Yupo
Keep VI
2020
acrylic ink on translucent Yupo
25" x 38"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic ink on translucent Yupo
Keep III
2020
acrylic ink on translucent Yupo
25" x 38"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic ink on translucent Yupo
Keep IV
2020
acrylic ink on translucent Yupo
25" x 38"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic ink on translucent Yupo
Keep V
2020
acrylic ink on translucent Yupo
25" x 38"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic ink, graphite powder on translucent Yupo
Keep II
2020
acrylic ink, graphite powder on translucent Yupo
25" x 38"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XLVII
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XLVI
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XLV
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XLIII
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XLII
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XL
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XXXIX
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XXXVIII
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XXXVII
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort XXXV
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort XXXI
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on translucent Yupo
Fort XXX
2020
acrylic on translucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort XXV
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort XXIV
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort XXIII
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort XVI
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"
Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort VII
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"

Marsha Goldberg Acrylic Paintings 2020-2021 acrylic on tranlucent Yupo
Fort VI
2020
acrylic on tranlucent Yupo
25" x 19"